Vízia a Misia

Vízia

Snažíme sa stať sa najspoľahlivejšou a nákladovo najefektívnejšou spoločnosťou v regiónoch Európy a Ázie, ktorá bude mimoriadne odborne, včasne a s ohľadom na kvalitu slúžiť pre nákladnú dopravu a prepravu a logistiku.

Misia

Zvyšovanie hodnoty pre našich vážených zákazníkov poskytovaním komplexných nákladných zásielok spolu s dopravnými a logistickými riešeniami. Naše presvedčenie je, že náš úspech závisí od úspechu zákazníka, ktorý je úplne podporený vynikajúcim prístupom k tímovej práci a zároveň sa neustále snažíme zanechať u zákazníka večnú pozitívnu zákaznícku skúsenosť.

Neustále zlepšovanie

V súlade s našou víziou stať sa najspoľahlivejšou a najefektívnejšou z hľadiska nákladov as cieľom prispôsobiť sa meniacim sa obchodným trendom dôrazne prijímame koncepciu neustáleho zlepšovania. Dôkazom je, že naši zamestnanci pravidelne absolvujú školenie zamerané na zlepšenie počítačových zručností.
Ďalej často aktualizujeme softvér alebo hardvér našich zariadení ICT, aby sme sa prispôsobili (alebo prispôsobili) vyvíjajúcim sa trendom v odvetviach, v ktorých pôsobíme.

Technológia a nástroje

Technológie a nástroje sú našimi najdôležitejšími partnermi v našom úsilí o zachovanie efektívnosti a kvality našich pracovných miest. Na rozdiel od iných bežných spoločností sme významne investovali do nákladných vozidiel, nástrojov a vybavenia IKT, napríklad do systémov sledovania nákladu a vozidiel, aby sme zákazníkom poskytli pridanú hodnotu prostredníctvom efektívnej komunikácie, prevádzky, vysledovateľnosti tovaru a pod.

Potrebujete pomoc s jednoduchšími riešeniami na mieru? Sme odborníci!